De technologische schakel tussen onderwijs en industrie

Diagnose car

Over ons

De technologie evolueert zo snel in de auto-industrie dat jongeren al vanop de schoolbanken doordrongen moeten raken van levenslang leren. Wie carrière wil maken in de automobielsector, moet weten dat een schooldiploma enkel een goede start kan garanderen. De bijdrage van Diagnose Car bestaat in scholen toegang geven tot een variatie van moderne auto’s met netwerktechnologie, diagnoseapparatuur en technische gegevens. Alle deelnemende leerkrachten krijgen Train the trainersessies ifv de wagens die ze ontvangen. Door deze professionalisering van het onderwijs (leerkrachten en materiaal) geven we leerlingen de nodige basiscompetenties en blijven scholen bij in een snel evoluerende sector.

De auto’s en apparatuur worden telkens voor een periode van 5 maanden ter beschikking gesteld aan een school en worden na die periode gecontroleerd, opgehaald en vervolgens overgebracht naar de volgende school. Zo kunnen alle leerlingen op een kwaliteitsvolle manier oefenen met de moderne wagens en apparatuur.

Maar het project Diagnose Car is meer dan alleen maar voertuigen en diagnoseapparatuur poolen.
We bieden eveneens:

  • - Een platform om technische informatie/kennis te delen
  • - Leerkrachtenopleiding door deelnemende partners
  • - Samenwerking met hogescholen
  • - Korting op aankoop van materialen

Historiek

Een werkplaats up-to-date houden is voor nijverheidsscholen geen eenvoudige klus. De techniek evolueert snel, maar het budget van de scholen groeit niet evenredig mee. Zo kon tot voor kort een werkplaats autotechnieken al lang niet meer tippen aan de onderhoudswerkplaats van de gemiddelde merkgarage. Een initiatief van leraar autotechnieken Dirk Goyvaerts van TSM in Mechelen bracht daar echter verandering in. Hij legde met het nodige succes contact met invoerders van enkele grote automerken, overlegde met collega’s van andere scholen en diende een projectvoorstel in bij RTC Antwerpen om moderne wagens met diagnoseapparatuur gratis ter beschikking te stellen van scholen uit de provincie Antwerpen.


Kick-off Diagnose Car, TSM Mechelen 15 mei 2009

Het project loopt sinds september 2009 en bereikte in zijn eerste fase jaarlijks zo’n 350 leerlingen in 20 scholen. Diagnose Car bleek al gauw een succes. Interesse groeide zowel bij de scholen als bij de invoerders en leveranciers. Sinds schooljaar 2013-2014 verwierf het project voldoende materiaal om niet alleen Antwerpse maar alle geïnteresseerde Vlaamse scholen te betrekken.

Op 13/09/2013 vond een grootse kick off plaats voor alle Vlaamse scholen die 6 TSO autotechnieken of 7 BSO auto aanbieden. Meer dan 600 leerlingen en begeleiders maakten kennis met het projecten en volgden workshops.

Vanaf januari 2016 zijn in totaal 43 wagens in omloop. In 2013-2014 zijn 48 Vlaamse scholen betrokken. Vanaf schooljaar 2014-2015 zal dit aantal stijgen naar 70 Vlaamse scholen aangezien ook scholen die 5 BSO auto aanbieden deelnemen.

Vanaf september 2016 kunnen ook de Syntra (leertijd), hogescholen en VDAB competentiecentra gebruik maken van Diagnose Car voertuigen.

Inloggen

Heb je nog geen account? Klik hier om je te registreren

Nieuws

20 Dec 2019
Vanaf 1 januari 2020 moet er geen retributie meer betaald worden door een
erkend technicus die betrokken is bij de terugwinning van gefluoreerde
broeikasgassen uit klimaatregelsystemen in bepaalde motorvoertuigen (zie map praktische informatie).

14 Nov 2019
In 2020 lanceren Diagnose Car, Emmaüs Aalter en Scheppers Wetteren met de steun van Innovet een didactische tool in augmented reality. Ontdek de mogelijkheden tijdens het autosalon van 13 tot 17 januari.

13 Sep 2019
Vanaf 1/09 zal Hans Van Looy jullie contactpersoon zijn voor inlogcodes, problemen met diagnosetoestellen en bachelorproeven. Je kan hem contacteren via hans.vanlooy@diagnosecar.be!

18 Feb 2019
In samenwerking met Audi Brussels kunnen we voor de afdeling een bezoek aanbieden.
We hebben de mogelijkheid om oa de productielijn en de assemblage van de batterij te bekijken.
Leerlingen en leerkrachten kunnen inschrijven via de site.
Veel succes!

28 Jan 2019
Bedankt voor je bezoekje vorige week.
Kijk snel in de map autosalon 2019 om te weten te komen of je bij de gelukkigen bent!
Voertuigen kunnen in ontvangst genomen worden vanaf september 2019.